Condicions de compra

Condicions de Compra de la pàgina web de
SISIS LLEIDA

1.     INTRODUCCIÓ

Aquest document (conjuntament amb els documents que s'hi esmenten) estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web i la compra de productes a la mateixa (en endavant, les "Condicions").

Li preguem que llegeixi atentament les Condicions abans d'usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa, vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions, pel que si no està d'acord amb totes les Condicions, no ha d'usar aquesta pàgina web.

Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment d'ús de la pàgina web o de celebració del Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) seran les que li siguin aplicables.

El Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) podrà formalitzar, a elecció, en qualsevol dels idiomes en què les Condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.

2.     LES NOSTRES DADES

Aquesta pàgina web està operada sota la denominació SISIS LLEIDA per Meritxell Montagut Puiggros, Avinguda Alcalde Porqueras, 66 25005 Lleida.

3.     LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de Privacitat. En fer ús d'aquesta pàgina web vostè consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

4.     ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En fer ús d'aquesta pàgina web i / o realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

 1. Fer ús d'aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlids..
 2. No realitzar cap comanda fals o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole estarem autoritzats a anul · lar i informar les autoritats pertinents.
 3. Facilitar la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè pot veure la nostra Declaració de Privacitat.

Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem faci la comanda.

En realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per subscriure contractes.

5.     CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE

La informació continguda en aquestes Condicions i els detalls continguts en aquesta pàgina web no constitueixen una oferta de venda, sinó una invitació per contractar. No hi cap contracte entre vostè i nosaltres en relació amb cap producte fins que la seva comanda hagi estat expressament acceptat per nosaltres. Si la seva oferta no és acceptada i ja s'ha realitzat algun càrrec en el seu compte, l'import del mateix li serà reintegrat en la seva totalitat.

Per encarregar, haurà de seguir el procediment de compra en línia i fer clic a "Autoritzar pagament". Després d'això, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la "Confirmació de Comanda"). Tingueu en compte que això no significa que la seva comanda hagi estat acceptat, ja que el mateix constitueix una oferta que vostè ens fa a nosaltres per comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació, de la qual serà informat a través d'un correu electrònic en què li confirmem que el producte està sent enviat (la "Confirmació de Tramesa"). El contracte per a la compra d'un producte entre vostè i nosaltres (el "Contracte") quedarà formalitzat únicament quan li enviem la Confirmació d'Enviament.

Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats en la Confirmació d'Enviament. No estarem obligats a subministrar cap producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que li confirmem l'enviament del mateix en una Confirmació de Tramesa.

6.     DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats pel que fa al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d'aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.

7.     NEGATIVA A TRAMITAR UNA COMANDA

Ens reservem el dret de retirar qualsevol producte d'aquesta pàgina web en qualsevol moment i de treure o modificar qualsevol material o contingut de la mateixa. Encara farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, poden donar-se circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació de alguna comanda després d'haver enviat la Confirmació de Comanda, pel que ens reservem el dret a fer-ho en qualsevol moment, a la nostra sola discreció.

No serem responsables davant vostre o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte d'aquesta pàgina web, amb independència de si aquest producte ha estat venut o no, treure o modificar qualsevol material o contingut de la pàgina web, o per negar-nos a tramitar una comanda un cop que li hem enviat el Confirmació de Comanda.

8.    IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si després de dos intents ens resulta impossible fer el lliurament de la seva comanda, intentarem buscar un lloc segur per deixar-ho. Així mateix, li deixarem una nota indicant-li on es troba la seva comanda i com fer per recollir-lo. Si no estarà en el lloc de lliurament de la comanda a l'hora convinguda, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres per convenir el lliurament en un altre dia.

En tot cas, per recollir la seva comanda, vostè disposarà d'un termini de 15 dies comptats des de la data en què seguint el procediment establert en les presents Condicions, se l'informi que la seva comanda està disponible. Si transcorregut aquest termini, vostè no hagués recollit la seva comanda, entendrem que vol desistir del Contracte i el considerarem resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, li retornarem el preu pagat per aquests productes (excloent les despeses d'enviament) com més aviat millor i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 15 dies des de la data en què d'acord amb el que estableix aquesta clàusula considerem resolt el Contracte.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en aquesta suspensió) els possibles canvis no afectaran les comandes amb respecte als que ja li hàgim enviat una Confirmació de Tramesa.

Quan hagueu fet les seves compres, tots els articles que vol comprar s'hauran afegit al seu carro i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per fer-ho:

  1. Feu clic al botó "Carro de compres" a la part superior de la pàgina.
  2. Feu clic al botó "Comprar".
  3. Ompli o comprovi la informació de contacte, les dades de la seva comanda, l'adreça a la que desitja que li sigui enviada la comanda i la direcció a la qual caldrà remetre la factura.
  4. Seleccioneu la forma de pagament.
  5. En cas de pagament amb targeta serà dirigit a la pàgina segura de pagament amb targeta.
  6. Feu clic a "Autoritzar Pagament"

Podrà fer el pagament amb targeta de crèdit

En fer clic a "Autoritzar Pagament" vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

9.    VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

No ha de fer un ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d'un atac de denegació de servei o d'un atac de denegació de servei distribuït.

L'incompliment d'aquesta clàusula podria comportar la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d'aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'atacant. Així mateix, en cas d'incompliment d'aquesta clàusula, deixarà immediatament d'estar autoritzat a utilitzar aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redireccioni.

10.    LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem control sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

11.    COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d'aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contracte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per llei.